Peňažné príspevky

Výška peňažných príspevkov sa od 1.7.2013 zvýšila v súvislosti so zvýšením sumy životného minima

 

Životné minimum sa od 1.júla 2013 zvýšilo na 198,09 eur.

 

Prehľad jednotlivých peňažných príspevkov na kompenzáciu:

 

PP na diétne stravovanie:

–                       18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na kompenzáciu v prvej skupine (.., cystická fibróza, ..), t. č. 36,12 eura sa zvýši na 36,77 eura

–                      9,28 % sumy životného minima v druhej skupine porastie zo 18,06 eura na sumu 18,39 eura

–                      5,57 % sumy životného minima v tretej skupine vzrastie zo sumy 10,84 eura na  sumu11,04 eura

 

PP súvisiaci s hygienou alebo opotrebovaním šatstva:

–                      sa poskytuje mesačne vo výške 9,28 % sumy ŽM, teraz je jeho výška 18,06 eura, od júla sa zvyšuje na 18,39 eura. 

 

PP súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na benzín):

– sa poskytuje mesačne vo výške 16,70 % sumy ŽM, t. č. 32,50 eura, od júla  sa zvyšuje na   33,09 eura.

 

PP na prepravu:

– sa počíta z 51,02 % ŽM a zvýši sa z 99,28 eura na sumu 101,07 eura

PP na opatrovanie:

–                      mesačne sa poskytuje v sume 111,32 % sumy ŽM – doteraz 216,61 eura a od júla to je220,52 eura.

–                      pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ľudí s ŤZP to bolo 288,80 eura a od  júla to bude 294,01 eur.

Peňažné príspevky

Výška peňažných príspevkov sa od 1.7.2013 zvýšila v súvislosti so zvýšením sumy životného minima   Životné minimum sa od 1.júla 2013 zvýšilo na […]