Kontakt

Kde nás nájdete?

Tel./fax:
Mobil:
E-mail:

Klub cystickej fibrózy
Löfflerova 2
040 01 Košice

+421 55/ 633 8031
+421 902 958 902
klubcf@klubcf.sk

IČO: 319 14 934
DIČ: 202 1088 916

č.ú.: 341 38 542 / 0200 VÚB
IBAN: SK47 0200 0000 0000 3413 8542
SWIFT: SUBASKBX