Činnosť Klubu CF za rok 2020

Milí členovia komunity – Klub cystickej fibrózy. 

Sme veľmi radi, že bola činnosť v roku 2020 pestrá a do aktivít klubu sa zapojilo viacero členov komunity, ktorí ako zvyčajne, pracujú na báze dobrovoľnosti a vo svojom voľnom čase.

 Ako najväčší úspech v roku 2020 vnímam, že sme mohli podporiť našimi silami kategorizáciu lieku Orkambi (veľká medializácia,kampaň Dych berúci život, blogy, petícia, propagačné materiály, tlačové správy TASR, účasť na stretnutiach na MZ a v iných štátnych inštitúciách). Pracovnú skupinu viedol Peter Štepánek. Je to asi najväčší úspech nielen minulého roka.

 

No rok 2020 nebol len o Orkambi, ale podarilo sa robiť aj ďalšie veci.

 • Klub CF zorganizoval veľmi úspešnú petíciu za preplácanie modernej liečby pre pacientov s cystickou fibrózou, ktorú podporilo 18 994 hlasov. 
 • Klub počas 1. vlny pandémie prispel k zabezpečeniu on-line besied rodičov a pacientov s pani MuDr. Bližnákovou.
 • Počas prvej vlny pandémie dostal Klub CF darom od firmy Veselé rúška, bavlnené ochranné rúška, ktoré sme zaslali do všetkých CF centier. 
 • Počas pandémie Klub CF zabezpečil produkty od firmy Respilon pre svojich členov v maximálnej možnej miere a s 50% zľavou z ceny.
 • Klub na základe záujmu z on-line dotazníka zabezpečil v spolupráci s MR Diagnostic sety k zariadeniu Simeox vo výhodnej cene.
 • Členovia klubu sa aktívne zapájali v maximálnej možnej miere do zatiaľ neukončeného procesu kategorizácie prístroja Simeox.
 • Tiež sa podarilo získať 2 granty – Jeden na zakúpenie štyroch setov k prístroju Simeox, ktoré budú distribuované do centier CF, ktoré prístroj už vlastnia. Druhý na základe záujmu z on-line dotazníka zabezpečil vo výhodnej cene sety k zariadeniu Simeox. ZIšlo o grant z Nadácie Markíza – sety pre CF centrá v Bratislave (deti) a Banskej Bystrici (dospelí), kde prístroje Simeox majú. 
 • Klub daroval 10 x set tube 10 od spoločnosti MR diagnostic pre pacientov so Simeoxom podľa dotazníka. 
 • Darovali sme taktiež solmucol pre pacientov, ktorí ho používajú z dotazníka. 
 •  Pracovná skupina pre modernú liečbu (5 rodičov CF pacientov+ 1 pacientka, zástupkyňa ACHZ a Asociácia CF) vyvíja aktivity pre dosiahnutie zmeny v legislatíve tak, aby na SK bola definovaná zriedkavá choroba rovnako ako je to v legislatíve EÚ. Chceme tým dosiahnuť, aby sa moderná liečba k nám dostala čo najskôr.
 • Práve prebieha finalizácia grantového projektu, ktorý bol zameraný na vytvorenie e-learningových videí k tak potrebnej pľúcnej rehabilitácií v spolupráci s fyzioterapeutkami p. Kolcunovou a p. Jančekovou.
 • Pod záštitou klubu sa realizoval aj projekt športom ku zdraviu,
 • Klub prispel na darčeky pre deti do Adventného kalendára pred Vianocami. 
 • Klub CF sprostredkoval finančnú podporu od poisťovne Metlife na rekonštrukciu kúpeľne v rodinnom dome.
 • Klub CF podporil z 2% príspevkom sociálne slabšie rodiny, ktoré požiadali o pomoc. 
 • Klub zabezpečil právnu pomoc pri vybavovaní odvolania v rámci súdneho jednania ohľadom opatrovateľského príspevku pre rodinu pacienta s CF. 
 • Klub CF dlhodobo spolupracuje a podporuje vývoj a inovácie aplikácie CF Hero na Slovensku. 
 • Z finančných prostriedkov z 2% sa zakúpil mobilný spirometer a pulzný oxymeter pre CF centrum pre dospelých v Banskej Bystrici, na základe dotazníka zaslaného CF centrám. 
 • Darom od podporovateľov sme vybavili odsávačku do detského CF centra v Bratislave a ešte doručujeme aj scaner do tejto ambulancie.
 • Členovia klubu pomohli počas 1 vlny pandémie presťahovať a uskladniť chladničky a TV, z Fakultnej nemocnice Bratislava-Ružinov (inak by ich vyhodili).
 • Členovia klubu sa postarali o detský kútik pri Ambulancii CF v PB v Bratislave 
 • Ďakujeme všetkým členom klubu, ktorí pomohli aj tentno rok zrealizovať a spropagovať Deň slaných veterníkov vo svojom okolí. 
 • Počas roku 2020 sa členovia Klubu CF aktívne zúčasťnovali na natáčaní relácií, ktorá sa venuje Cystickej fibróze pod vedením Adriany Kmotríkovej na TA3.

 

Na rok 2021 sú naplánované a aj prebiehajú ďalšie činnosti.

 • Od roku 2019 prebieha intenzívna spolupráca v zastúpení CF rodičov z Košíc, Slovenskej Asociácie Cystickej Fibrózy a Technickej Univerzity v Košiciach pri rekonštrukciách izieb v Košickom detskom CF centre. 
 • V  týchto dňoch odišiel oficiálny list Klubu CF a Slovenskej Asociácie Cystickej Fibrózy na Ministerstvo Zdravotníctva a Úrad Hlavného hygienika, aby pacienti s CF neboli opomenutí v 2.vlne očkovania, ako chronicky chorí.
 • V spolupráci s O.z. Mici a Mňau pripravujeme stretnutie rodičov a psychológov z O.z. Plamienok na tému: Dospievanie s CF. 
 • V súčasnosti aktívne hľadáme nové skladové, alebo kancelárske priestory v Bratislave, aby sme znížili náklady na kanceláriu v Košiciach, ktorá nie je využívaná. Prebieha komunikácia s mestskými časťami Petržalka, Ružinov, Karlova Ves.  

Ak sme na niečo zabudli, neváhajte nám to pripomenúť. Ďakujeme 

Prosíme Vás, ak máme konať v mene komunity, je potrebné aby Klub CF bol aj oficiálne početnejší. Členom sa môžete stať vyplnením dotazníka tu: 

Dotazník pre člena klubu CF 2021

Máte nápad na aktivitu prispievajúcu k šíreniu povedomia o CF, alebo potrebujete poradiť či vyriešiť nejakú konkrétnu záležitosť? Neváhajte sa na nás obrátiť. Každá aktivita a nápad je vítaný. 

klubcystickejfibrozy@gmail.com 

Nezabudnite, klub sme my všetci – pacienti, rodičia, lekári, priatelia a podporovatelia! 

ĎAKUJEME