Náhle koplikácie pri Cystickej fibróze – 2 časť – Pneumothorax

Pacienti s CF sa stretávajú okrem problému vykašliavania krvi i s problémom náhlej bolesti v pľúcach – Pneumothorax.

Pneumothorax znamená prítomnosť voľného vzduchu v pleurálnej dutine, t.j. v priestore medzi pohrudnicou pľúcnou a nástennou. Pľúcna pohrudnica je blana pokrývajúca pľúca a nástenná pohrudnica je blana pokrývajúca vnútrajšok hrudnej dutiny. Za bežných okolností to vlastne ani dutina nie je, lebo obe pohrudnice na seba priliehajú a je medzi nimi iba tenká vrstva tekutiny ako „mazadlo“, aby sa oba listy pohrudnice mohli po sebe hladko kĺzať. Vzduch sa do pleurálnej dutiny môže dostať pri úraze alebo môže byť pneumotorax „spontánny“, kedy pľúca „prasknú“, či už zo zjavnej alebo skrytej chorobnej príčiny.1

Pri CF je to dôsledkom pokročilejšieho štádia ochorenia, môže to nastať v prípade ,, nafúknutia” pľúc – čo niektorí z Nás poznajú – hrudník ako ,,balón”.

V prípade pneumothoraxu sa nám ťažšie dýcha – nádych/výdych je krátky, rovnako je vyvíjaný tlak na srdce a cievy.

Pneumothorax pociťujeme prostredníctvom vyžarovania prudkej bolesti v hrudnom koši, väčšinou na jednej strane a väčšinou z prednej strany hrudníka. Prudké bolesti môžu po krátkom čase aj ustúpiť, v prípade malého pneumothoraxu. Malý Pneumothorax pacient pociťuje skôr ako zmenu tolerancie námahy a sťaženým dýchaním.

Nie každá bolesť v hrudnom koši automaticky znamená pneumothorax. Bolesti, prudké a ostré bolesti môže pacient s CF mať aj po záchvatovom a dlhodobom kašli. Po takomto kašli môže dôjsť k bolestiam svalom, malým trhlinám či dokonca k prasknutiu rebier. Zápal pleuri spôsobuje tiež silné bolesti pri kašli a hlbokom dýchaní. Pneumothorax sa vyskytuje častejšie v prípade pokročilejšieho štádia CF – výraznejšieho poškodenia pľúc. Pneumothorax môže nastať pri CF po prudkom a dlhotrvajúcom kašli ale rovnako ako hemoptýza aj bez zjavnej príčiny.

Silné bolesti hrudníka je potrebné rýchlo diagnostikovať a potvrdiť/vylúčiť pneumothorax. Pneumothrax je komplikácia, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu v zdravotníckom zariadení, nakoľko je život ohrozujúcou. Sledovanie saturácie kyslíka v krvi a röntgenová snímka pľúc sú základné nástroje, pomocou ktorých lekári vedia určiť pneumothorax pacienta. Liečba pneumothoraxu je rôzna, závisí od druhu, veľkosti a častosti výskytu u jednotlivých pacientov. Najčastejšie je potrebná drenáž. Aj pre pneumothorax platí – nebyť príliš rýchly pri použití zložitejších postupov, tie môžu problém vyriešiť rýchlejšie a efektívnejšie, ale sú spojené s viacerými vedľajšími rizikami ( invazívne metódy môžu znemožniť alebo sťažiť v budúcnosti transplantáciu pľúc pre pacienta s CF). V prípade tejto komplikácie je potrebné konzultovať tento problém s CF centrom, pred stanovením postupu liečby.

V prípade tejto komplikácie pacient vyhľadá CF centrum v okolí, ak sa také centrum nenachádza v blízkom okolím, pacient navštívi urgentný príjem a kontaktuje v prípade potvrdenia penumothoraxu CF centrum. 2,3

 

 

2 Spracované na základe Notfalle bei CF, 2004 http://www.mukoland.de/notfaelle.htm

3Tento článok je len informačný, pacient vždy dodržuje pokyny lekára.