Prieskum k lieku ORKAMBI pomocou krátkeho formulára.

Formulár slúži na prezentovanie výsledkov liečby liekom Orkambi.

Jeho výsledky bude Klub CF využívať pri tvorení podporných dokumentov pri ďalšej komunikácií s úradmi ohľadom sprístupnenia modernej liečby CF pacientom v Slovenskej Republike.

Odporúčame, aby za pacientov do veku 12 rokov formulár vyplnil rodič, alebo zákonný zástupca v mene dieťaťa. Prosíme o zapojenie aj ľudí, ktorí majú mutácie na užívanie Orkambi, ale ho neužívajú. 

FORMULÁR NÁJDETE TU

 

Zapojte sa ĎAKUJEMEKLUB CF