Kontakt

mailový kontakt : klubcystickejfibrozy@gmail.com, klubcf@klubcf.sk

Fakturačné údaje

Klub cystickej fibrózy
Löfflerova 2
040 01 Košice

IČO: 319 14 934
DIČ: 202 1088 916

č.ú.: 341 38 542 / 0200 VÚB
IBAN: SK47 0200 0000 0000 3413 8542
SWIFT: SUBASKBX

Kontakty na CF centrá na Slovensku
Bratislava 

 • deti MUDr. KAYSEROVÁ Hana kayserov.hana@gmail.com 421 905 696 194,421 905 898 944
  MUDr. NEUSCHLOVÁ Iveta neuschl.iveta1@gmail.com 421 903 631 723
  MUDr. BLIŽNÁKOVÁ Nina ninabliznakova@yahoo.com – ambulancia 02/59371823
  MUDr.RENNEROVÁ Zuzana zuzana.rennerova@yahoo.com 421 905 694 281
 • dospelí Doc. MUDr. HÁJKOVÁ Marta hajkova@unb.sk 421 905 359 545
  MUDr. ČAVARGA Ivan 421 904 414 753

Banská Bystrica 

 • deti MUDr. TAKÁČ Branko btakac@dfnbb.sk 421 905 138 180
  MUDr. GONDOVÁ Ivana gondova@dfnbb.sk
 • dospelí MUDr. BÉREŠOVÁ Eva eva.beresova@gmail.com 421 908 913 272

Košice 

 • deti MUDr. FEKETEOVÁ Anna feketeova@dfnkosice.sk 421 905 583 680
  Mgr.TOMÁŠKOVÁ Veronika CF sestra 552 354 151
 • dospelí MUDr. KOPČOVÁ Lenka  lenka.kopcova@centrum.sk 421 903 563 592
  MUDr. SOMOŠ Andrej tarch@fnlp.sk 421 907 039 838
  421 55 615 2641, 2642