POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV NA DOVOLENKE

V tomto príspevku nechceme rozoberať výhody a nevýhody jednotlivých cestovných poistiek. Iba Vás chceme upozorniť na možné výluky.

V predchádzajúcom článku sme písali o veciach, ktoré je potrebné vziať si so sebou na dovolenku ak ste pacient s cystickou fibrózou. Boli sme veľmi aktuálne upozornení, že by bolo dobre bližšie informovať o cestovnom poistení.

Cestovné poistenie je zložené zo

  1. základného balíčka
  2. skupiny pripoistení.

Ako klient si môžete poskladať poistenie na mieru, tak aby pokrylo čo potrebujete.

Problém pre nás nastáva hneď v základnom balíčku. Je potrebné aby ste si skontrolovali, či vami zvolená poisťovňa nemá už priamo v základnom balíčku výluku na chronické ochorenia.

Výluka, alebo inak podmienka, kedy môžu poisťovne zamietnuť vyplatenie poistnej udalosti.

Pacient s cystickou fibrózou má ako dobre vieme chronické ochorenie.

Preto je potrebné skontrolovať či vaša poistka pokryje aj zhoršenie stavu chronického ochorenia.

Príklad:

Ak si pacient s CF zlomí na dovolenke ruku a má cestovné poistenie, poisťovňa udalosť preplatí.

Ale ak pacient s CF dostane zápal pľúc a je ošetrovaný, nemusí mu byť toto ošetrenie preplatené, pretože je to zhoršenie jeho chronického ochorenie na ktoré sa vzťahuje výluka v základnom balíčku poistenia!

 

Poistná udalosť totiž MUSÍ BYŤ NÁHODNÁ, NEOČAKÁVNÁ UDALOSŤ.

Najčastejšie výluky sú:

  • alkohol – ak priamou príčinou vzniknutej udalosti je požitie alkoholu
  • chronická choroba – udalosť nie je náhodná. Ošetrenie je totiž pokračovaním už existujúceho a teda predvídateľného stavu pred uzavretím poistenia.
  • teroristický útok
  • rizikové športy

 

Čo teda máme urobiť?

Je potrebné nájsť si cestovné poistenie, ktoré ponúka PRIPOISTENIE CHRONICKÝCH OCHORENÍ. Konkrétne si už vyhľadajte sami podľa vašich finančných možností a preferencií.

Veríme, že sme Vám pomohli a na dovolenke budete oddychovať s kvalitným poistením a pripoistením, ktoré Vám v prípade potreby skutočne pomôže.

Prajeme Vám krásne leto a ďakujeme veľmi pekne za nápad na doplnenie k článku.

 

 

 

 spracovala -kh-