Správna rada Klubu CF

Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov  Nna členskej schôdzi Klubu CF zvolená nová Správna rada, Kontrolná komisia a štatutárny zástupca Klubu CF v […]

Peňažné príspevky na kompenzáciu

Peňažné príspevky na kompenzáciu Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého […]

Peňažné príspevky

Výška peňažných príspevkov sa od 1.7.2013 zvýšila v súvislosti so zvýšením sumy životného minima   Životné minimum sa od 1.júla 2013 zvýšilo na 198,09 eur.   Prehľad jednotlivých peňažných príspevkov na […]