Peňažné príspevky na kompenzáciu

Peňažné príspevky na kompenzáciu Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého […]

Peňažné príspevky

Výška peňažných príspevkov sa od 1.7.2013 zvýšila v súvislosti so zvýšením sumy životného minima   Životné minimum sa od 1.júla 2013 zvýšilo na 198,09 eur.   Prehľad jednotlivých peňažných príspevkov na […]

Zľavnené a bezpaltné cestovanie

Zľavnené a bezplatné cestovanie v rámci IDS BK   Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť o zmenách v cestovaní v súvislosti so spustením I. etapy integrovaného dopravného systému […]