Podunajské Biskupice

Kontakt na 24 hodinovú lekársku službu v CF Centre BA (19.4.2008 Vážení rodičia detí s CF, ak má Vaše dieťa stanovenú diagnózu CF a aj napriek tomu, že je sledované […]

Správna rada Klubu CF

Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov  Nna členskej schôdzi Klubu CF zvolená nová Správna rada, Kontrolná komisia a štatutárny zástupca Klubu CF v […]

Peňažné príspevky na kompenzáciu

Peňažné príspevky na kompenzáciu Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého […]