Peňažné príspevky

Výška peňažných príspevkov sa od 1.7.2013 zvýšila v súvislosti so zvýšením sumy životného minima   Životné minimum sa od 1.júla 2013 zvýšilo na 198,09 eur.   Prehľad jednotlivých peňažných príspevkov na […]

Zľavnené a bezpaltné cestovanie

Zľavnené a bezplatné cestovanie v rámci IDS BK   Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť o zmenách v cestovaní v súvislosti so spustením I. etapy integrovaného dopravného systému […]

Výmena preukazov

Výmena preukazov Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu („ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do […]

Skríning novorodencov

Od februára sa spúšťa skríning všetkých novorodencov na cystickú fibrózu  Dňa 01/02/09 nadobúda platnosť nové, prepracované Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ku skríningu fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie […]