Kreon 25000

Prosíme Vás o vyplnenie prieskumu dostupnosti lieku Kreon 25000 pre pacientov s CF pre potreby Klubu CF, ktorý bude slúžiť na riešenie problému s dostupnosťou lieku Kreon. Ďakujeme… KLIK na […]

Náhle komplikácie pri Cystickej fibróze – I časť.

Cystická fibróza je ochorenie, ktoré vie prekvapiť CF pacienta a jeho najbližších niekedy aj akútnymi komplikáciami. Ak nastanú prvýkrát v živote, človek je často veľmi prekvapený, môže nastať panika alebo […]

POĎ SA ZADÝCHAŤ ZA NÁS

Poďte sa zadýchať za nás. 22.9. 2018 sa v Bratislave uskutoční DM ženský beh a rady by sme sa zúčastnili ako team Klubu Cystickej fibrózy. Chceme behať za všetkých našich […]

Grafika Klubu Cystickej Fibrózy

Na stiahnutie – Grafické prvky vytvorené pre Klub Cystickej Fibrózy. Možno používať v propagácii, článkoch, odkazoch a iných Vašich materiáloch, kde nás môžete zviditeľniť.