2 % pre Klub cystickej fibrózy

Aj tento rok je možné podporiť klubCF 2% z dane. Minulý rok sa nám podarilo zakúpiť materiálne vybavenie do detskej kliniky v Podunajských Biskupiciach, prispeli sme na akcie KlubuCF počas roka, zakúpili sme stan a reklamné materiály, ktoré budú dostupné pre akcie na východnom Slovensku, podporili sa akcie ako Maliarský sen alebo Anjelský kalendár, nakúpili sa reklamné tričká. Podporili sme vianočným príspevkom všetkých členov klubu CF, ktorí sa prihlásili a zaplatili členský príspevok za rok 2018.
Pomôžte nám svojimi percentami aj tento rok a staňte sa našimi hrdinami.
Klub CF
 

Tlačivo na stiahnutie : Klik sem