Prednášky z Bratislavskej konferencie o CF 2018

Nech sa páči náhľad k prednáškam, ak by ste mali záujem o tabuľky, ktoré nebolo možné kvôli času prejsť.. Ak máte záujem o celú prednášku, môžete si ju pozrieť v predošlom príspevku. 

MUDr. Nina Bližnáková, MUDr. Jaroslava Orosová (KDPaF LF SZU a NUDCH Bratislava) –  Niektoré nové aspekty liečby cystickej fibrózy inhalačnými antibiotikami

Prof. MUDr. Pavla Dřevínka PhD (2.Lékářska fakulta Univerzita Karlova a FN Motol, Praha) –  Kalydeco a Orkambi

MUDr. Anna Feketeová (Detská fakultná nemocnica Košice) – Feketeová Manažment a liečba cystickej fibrózy (1)

Prof. MUDr. Pavla Dřevínka PhD (2.Lékářska fakulta Univerzita Karlova a FN Motol, Praha) –    Co dál v pipeline

MUDr. Štefan Laššán PhD  (GR sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR)  –  cf.5.4.18

 MUDr. Iveta Valachová (Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica) – CF nutrition

MUDr. Ingrid Mikulášová (VšZP a KDPaF LF SZU a NUDCH Bratislava) –  Aktuálne možnosti pacientov

Mgr. Martina Hamarová (KDPaF LF SZU a NUDCH Bratislava ) –  Ošetrovateľská starostlivosť o destkého pacienta s CF Prednaska_CF_Martina_Habarova

 

Všetkým prednášajúcim Ďakujeme KCF