Nosím lebo musím

Nie nebojte sa, nebudeme tu rozoberať výhody nosenia detí do troch rokov v šatke, ani nosenia školskej ergonomickej tašky na chrbte maličkých prváčikov. Ideme sa baviť o nosení rúška, podľa vzoru mesto.

 

Načo rúško?

Rúško je určené na respiračnú hygienu pri úzkom kontakte.

Rúško je bariérou pre vdychovanie či vydychovanie baktérií.

Rúško chráni citlivé pľúca pred baktériami a vírusmi, ktoré sa kvapôčkovou formou odovzdávajú medzi ľuďmi. Následne môžu spôsobiť primárne alebo sekundárne zápaly v organizme.

Každá infekcia je pre zdravie pacienta s cystickou fibrózou nebezpečná a môže spôsobiť ireverzibilné – nezvratné zmeny na pľúcach.

 

Kam s rúškom?

Nosiť rúško u pacienta s cystickou fibrózou neznamená pútať pozornosť, chcieť byť zaujímavý. Rúško chráni v potencionálne nebezpečnom prostredí. Pacient s cystickou fibrózou, sa prostredníctvom jednorázového rúška môže v zdravotníckych zariadeniach aspoň čiastočne ochrániť pred vznikom skrížených infekcií. Najmä v čakárni pri ambulancii cystickej fibrózy, alebo pri hospitalizácii na nemocničných oddeleniach.

Rúško je taktiež vhodné nosiť pri návšteve verejnej toalety, v obchodných centrách, tam kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí. Nie my sme hrozbou pre verejnosť, ale opačne. Aj keď zdravá najmä neinformovaná populácia dokáže mať nemiestne poznámky. V zahraničí je napríklad bežné preventívne nosenie rúška, najmä v období zvýšeného výskytu infekcií dýchacích ciest. U nás sa človeka s rúškom obávame, akoby mal na nás už len svojim pohľadom preniesť nevyliečiteľné ochorenie.

 

Ako nosiť rúško

Rúško musí veľmi tesne kopírovať tvár. Preto je lepšie zakúpiť si rúška, ktoré majú v hornej časti kovový pliešok na úpravu podľa vašej tváre.

Poznáme aj masky, ktoré nie sú rúškami, ale ide o respirátory s označením FFP2, ktoré majú zabudovaný minifilter zachytávajúci častice.

Dokonca existujú aj masky, ktoré majú svoj povrch postriekaný antivírusovou látkou. Táto látka zničí vírus na povrchu masky.

Štúdie však nepotvrdili väčšiu úspešnosť, ako u bežnej rúšky.

Najdôležitejšie je mať dobre založenú masku na tvári a uvedomenie si že ide o jednorázové rúško.

 

V Klube CF tiež nosíme rúško

Klub Cystickej fibrózy sa pripája k aktivitám Poľských CF klubov – Fundacja MATIO – akciou – Nosím lebo musím.

Ako sa môžeme podporiť túto aktivitu?

Napríklad ak vložíte na sociálnej sieti (facebook, instagram) pod označením #noszebomusze, alebo pod slovenským #nosimlebomusim svoju fotografiu s rúškom.  Pod týmto označením nájdete taktiež ďalších pacientov, ktorí zdieľajú spoločný osud. Aj takto sa môžeme podporiť či sme zo Slovenska, Poľska, alebo ktorejkoľvek krajiny.

Naša kampaň začne 18. apríla na Európsky deň práv pacientov a bude trvať jeden týždeň. Počas tohto týždňa budeme zdielať a rozposielať správu ďalej.

 

18.4. Európsky deň práv pacientov

Na čo máme vlastne právo

 1. Právo na prevenciu.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám.
 3. Právo na informácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas.
 5. Právo slobodného výberu.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť.
 10. Právo na inovácie.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby.
 13. Právo podávať sťažnosti.

http://www.medipravnik.sk/clanky/18-april-europsky-den-prav-pacientov-93/

Buďme spoločne preventívny.

Nosím lebo musím

Nie nebojte sa, nebudeme tu rozoberať výhody nosenia detí do troch rokov v šatke, ani nosenia školskej ergonomickej tašky na chrbte maličkých […]