INFORMAČNÁ GRAFIKA – Triedy Mutácií Proteínu CFTR

       Informačný obrázok, kde si môžete pozrieť triedy mutácií proteínu CFTR.

Aká chyba proteínu CFTR vlastne nastáva v jednotlivých prípadoch a ktoré lieky budú slúžiť na nápravu.

Dopĺňa predchádzajúci článok, kde sme predstavili vývoj liekov a liečby vo svete
(odkaz na článok: http://klubcf.sk/index.php/2018/01/02/prehlad-prebiehajuceho-vyskumu-liekov/).

Proteín CFTR pri správnej funkcii umožňuje prestup chloridov, solí, vody cez chloridový kanál na povrchu bunky.

Pri mutácii / nesprávnej funkcii sa správa nasledovne:

  • Trieda I: Funkčný proteín CFTR sa nevytvorí.
  • Trieda II: Proteín CFTR sa vytvorí, je ale zložený nesprávne a nedostane sa na povrch bunky.
  • Trieda III: CFTR proteín sa vytvorí a dosiahne povrch bunky, nefunguje však jeho aktivácia a regulácia na povrchu bunky.
  • Trieda IV: CFTR proteín sa vytvorí a dosiahne povrch bunky, priestupnosť chloridov je však znížená.
  • Trieda V: Proteín CFTR sa tvorí v nedostatočnom množstve.

 

 

INFORMAČNÁ GRAFIKA – Triedy Mutácií Proteínu CFTR

INFORMAČNÁ GRAFIKA – Triedy Mutácií Proteínu CFTR

       Informačný obrázok, kde si môžete pozrieť triedy mutácií proteínu CFTR. Aká chyba proteínu CFTR vlastne nastáva v jednotlivých prípadoch a […]