Správna rada Klubu CF

Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov 

Dňa 14. apría 2012 bola na členskej schôdzi Klubu CF zvolená nová Správna rada, Kontrolná komisia a štatutárny zástupca Klubu CF v tomto zložení:

PREZIDENT Klubu CF, štatutárny zástupca
Andrea Návesňáková, Bc., Košice
0902 958 902
navesnakova@klubcf.sk

SPRÁVNA RADA Klubu cystickej Fibrózy 

člen správnej rady
Jozef Červenický, Malacky 
cervenicky@klubcf.sk

člen správnej rady
Miroslav Pilka, Vinosady 
pilka@klubcf.sk

člen správnej rady
Peter Repa, Hrabovka
repa@klubcf.sk

členka správnej rady
Agáta Valušková, Mgr., Košice
valuskova@klubcf.sk

KONTROLNÁ KOMISIA Klubu cystickej fibrózy

predseda Šponták František Ing., Košice
spontak@klubcf.sk
členka Martináková Eva, Leopoldov
martinakova@klubcf.sk 
členka Uhorščáková Eva, Michalovce
uhorscakova@klubcf.sk

KANCELÁRIA Klubu CF
Andrea Návesňáková, Bc. 
055/ 633 8031, 0902 958 902
kancelaria@klubcf.sk 

program@klubcf.sk

Sociálne poradenstvo 
Mgr. Čerňanská Alexandra 0902 958 905
Mgr. Ondrisková Adela 0902 958 908
socialne@klubcf.sk

Ostatné informácie
infocf@klubcf.sk

Správna rada Klubu CF

Správna rada Klubu CF

Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov  Dňa 14. apría 2012 bola na členskej schôdzi Klubu […]