Správna rada Klubu CF

Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov 

Nna členskej schôdzi Klubu CF zvolená nová Správna rada, Kontrolná komisia a štatutárny zástupca Klubu CF v tomto zložení:

správna rada:

Jaroslav Lexa

Miroslav Pilka

Jozef Červenický

Ľuboš Herák

kontaktovať môžete na mail klubcf@klubcf.sk

Správna rada Klubu CF

Správna rada Klubu CF

Telefonické a email kontakty na členov správnej rady, kontrolnej komisie a koordinátorov programov  Nna členskej schôdzi Klubu CF zvolená nová Správna rada, […]