Podunajské Biskupice

Kontakt na 24 hodinovú lekársku službu v CF Centre BA (19.4.2008

Vážení rodičia detí s CF,

ak má Vaše dieťa stanovenú diagnózu CF a aj napriek tomu, že je sledované v niektorom centre CF a užíva komplexnú liečbu, došlo k zhoršeniu jeho stavu mimo bežnej pracovnej doby ( má teplotu, viac kašle, má bolesti bruška, zhoršenú kvalitu stolice … ) a Vy sa potrebujete poradiť s lekárom ( špecialistom na CF ) , odporúčam Vám telefonicky kontaktovať CCF pre deti – Podunajské Biskupice, kde je stála, 24 hodinová služba lekára.
Telef. číslo priamo na oddelenie : 0905 696 051 alebo 0905 606 003.

Opakovane sa počas služieb stretávame s požiadavkou rodičov na odbornú radu a to nielen u detí kde je diagnóza už potvrdená ,ale aj od rodičov, kde sa o tejto diagnóze len uvažuje, alebo dieťa ešte nie je na komplexnej liečbe a jeho stav sa zhoršil.

Chcem ubezpečiť rodičov detí kde bolo u ich dieťaťa vyslovené podozrie na CF a je potrebné doriešenie stavu, že na Klinike detskej pneumológie v Podunajských Biskupiciach , kde je Centrum cystickej fibrózy pre deti, vieme v nadštandartne zariadených izbách ( samostatná sprcha, WC, televízor ) za minimálny poplatok , hospitalizovať deti v doprovode rodiča . Lekári-špecialisti, zabezpečia všetky potrebné vyšetrenia v čo najkratšej dobe. Nie je potrebné, aby ste v prípade väčšej vzdialenosti dochádzali opakovane na vyšetrenia, čo znamená pre rodinu nemalé finančné nároky, absenciu v práci a podobne.

Deti a rodičov na hospitalizáciu objednávame na telef. číslach: 
ambulancia prim.Orosovej: 0905 695 617
ambulancia CF- MUDr.Mikulášová: 0905 699 025
vrchná sestra: 0905 599 684

Na týchto číslach dostanete aj podrobnejšie informácie o možnosti hospitalizácie a o tom, aké vyšetrenia sú potrebné k stanoveniu diagnózy CF.

S úctou

MUDr.Orosová, primár Kliniky detskej pneumológie, Centrum CF pre deti, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice a kolektív spolupracovníkov 

Podunajské Biskupice

Podunajské Biskupice

Kontakt na 24 hodinovú lekársku službu v CF Centre BA (19.4.2008 Vážení rodičia detí s CF, ak má Vaše dieťa stanovenú diagnózu […]